Council Members

Chairman: Dr Cheong Tuck Hong
Secretary: Dr A Benjamin John
Treasurer: Ms Teo Chin Ping(representative from Parkway LifeREIT)
Members:
Dr Neo Tee Khin
Dr Wee Siew Bock
Dr Khor Tong Hong
Dr Suresh Nathan
Dr Denis Nyam
Dr Andrew Loy
Ms Liu Chen Yin (representative from Parkway LifeREIT)
Mr Shawn Yap (representative from Parkway LifeREIT)
Dr Noel Yeo (CEO of MEH & representative from Parkway LifeREIT)