Dr. Heah Sieu Min

General Surgery

Language English,Mandarin Chinese,Hokkien Dialect,Teochew Dialect